Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA037, 2509 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-24 Stoppdatum 2001-04-24
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 5233
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: