Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB004, 2525 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-02 Stoppdatum 2010-08-02
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1256
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: