Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB014, 2535 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-09 Stoppdatum 1999-09-09
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 1400
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: