Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB014, 2535 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-19 Stoppdatum 2003-11-19
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 971
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: