Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB014, 2535 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-06 Stoppdatum 2004-09-06
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 904
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: