Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB019, 2540 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-26 Stoppdatum 2001-08-26
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3411
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: