Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB021, 2542 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-18 Stoppdatum 2003-11-18
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 4743
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: