Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB023, 2544 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-22 Stoppdatum 2005-10-22
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2949
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: