Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB034, 2553 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-22 Stoppdatum 2005-10-22
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5948
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: