Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB041, 2559 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-18 Stoppdatum 2008-08-18
Mängd (ton): 2,73 Kostnad totalt: 3354
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: