Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB041, 2559 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-22 Stoppdatum 2005-10-22
Mängd (ton): 1,93 Kostnad totalt: 1916
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: