Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB043, 2561 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-18 Stoppdatum 2008-08-19
Mängd (ton): 10,86 Kostnad totalt: 13358
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: