Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU005, 2567 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-01 Stoppdatum 2001-09-01
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 9597
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: