Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU005, 2567 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-11 Stoppdatum 2005-08-11
Mängd (ton): 5,94 Kostnad totalt: 5898
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: