Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU005, 2567 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-05 Stoppdatum 2007-08-05
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 4289
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: