Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU006, 2568 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-23 Stoppdatum 2003-11-23
Mängd (ton): 2,11 Kostnad totalt: 1989
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: