Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU006, 2568 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-06 Stoppdatum 2004-09-06
Mängd (ton): 6,87 Kostnad totalt: 6472
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: