Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU006, 2568 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-08 Stoppdatum 1999-09-08
Mängd (ton): 5,40 Kostnad totalt: 3672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: