Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU008, 2570 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-25 Stoppdatum 2001-08-25
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 4089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: