Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU008, 2570 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-19 Stoppdatum 2003-11-19
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 2923
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: