Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU012, 2574 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-15 Stoppdatum 1993-09-15
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: