Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU012, 2574 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-25 Stoppdatum 2001-08-25
Mängd (ton): 9,39 Kostnad totalt: 6432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: