Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU012, 2574 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-19 Stoppdatum 2003-11-19
Mängd (ton): 4,55 Kostnad totalt: 4290
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: