Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU014, 2576 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-17 Stoppdatum 2009-08-17
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3660
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: