Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU016, 2578 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-09-15 Stoppdatum 1991-09-15
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: