Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU016, 2578 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-03 Stoppdatum 2006-08-03
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3170
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: