Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU017, 2579 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-26 Stoppdatum 2001-08-26
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 4089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: