Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU017, 2579 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-06 Stoppdatum 2004-09-06
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1903
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: