Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU020, 2582 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-31 Stoppdatum 2001-08-31
Mängd (ton): 5,21 Kostnad totalt: 3569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: