Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU031, 2593 Budgetår: 1990
Startdatum: 1990-09-15 Stoppdatum 1990-09-15
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: