Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU031, 2593 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-31 Stoppdatum 2001-08-31
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 2795
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: