Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU031, 2593 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-19 Stoppdatum 2002-11-19
Mängd (ton): 2,09 Kostnad totalt: 1574
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: