Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU031, 2593 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-01 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 3,57 Kostnad totalt: 2321
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: