Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-10 Stoppdatum 1999-09-10
Mängd (ton): 14,80 Kostnad totalt: 10001
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: