Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-23 Stoppdatum 2003-11-23
Mängd (ton): 7,68 Kostnad totalt: 7241
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: