Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-31 Stoppdatum 2010-07-31
Mängd (ton): 6,17 Kostnad totalt: 7864
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: