Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU101, 2598 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-10 Stoppdatum 1999-09-10
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 3496
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: