Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU101, 2598 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-01 Stoppdatum 2010-08-01
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5025
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: