Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU102, 2599 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-11 Stoppdatum 1999-09-11
Mängd (ton): 8,30 Kostnad totalt: 5592
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: