Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU102, 2599 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-27 Stoppdatum 2001-08-27
Mängd (ton): 8,53 Kostnad totalt: 5843
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: