Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU102, 2599 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-18 Stoppdatum 2002-11-18
Mängd (ton): 4,18 Kostnad totalt: 3147
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: