Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU207, 2613 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-04 Stoppdatum 2004-09-04
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1903
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: