Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU207, 2613 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-02 Stoppdatum 2006-08-02
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2043
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: