Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU207, 2613 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-18 Stoppdatum 2008-08-18
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2430
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: