Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU210, 2616 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-15 Stoppdatum 1996-09-15
Mängd (ton): 11,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: