Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU210, 2616 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-25 Stoppdatum 2000-09-25
Mängd (ton): 10,85 Kostnad totalt: 7834
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: