Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU212, 2618 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-21 Stoppdatum 2002-11-21
Mängd (ton): 6,84 Kostnad totalt: 5150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: