Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-19 Stoppdatum 2003-11-19
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 5705
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: