Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-26 Stoppdatum 2000-09-26
Mängd (ton): 11,74 Kostnad totalt: 8477
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: