Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU216, 2622 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-19 Stoppdatum 2002-11-19
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 4510
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: